De officiële website van
V.V. Engelbert

Afmelden als lid

Home > Afmelden als lid

Met dit formulier kun je je online afmelden als lid van v.v. Engelbert. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 1 juli schriftelijk door het secretariaat ontvangen te zijn.

Bij tussentijdse beëindiging bent u verplicht de resterende contributie tot 1 juli te voldoen, dit in verband met de afdracht aan de KNVB van de bondscontributie en verzekeringsgelden. Voor informatie omtrent het afmelden als lid, kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Afmeldformulier v.v. Engelbert

Adresgegevens
Mocht je eventuele opmerkingen hebben m.b.t. je uitschrijving bij v.v. Engelbert dan kun je die hier kwijt.