Informatie > Ledenadministratie > Contributie

Contributie

ClubCollect

Ook v.v. Engelbert besteedt de inning van contributies uit aan ClubCollect. Ongetwijfeld heeft u ervaren dat v.v. Engelbert volop in beweging is. 
Er worden een aantal slagen gemaakt om de club efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Vanaf dit jaar besteden we de inning uit aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om in twee keer te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). De penningmeester en de ledenadministratie blijven voor de leden als contactpersoon bestaan, echter gaat de inning op een professionele manier.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste contactgegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op de link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in twee termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u binnenkort een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie of via www.clubcollect.com/goede-start. Leden die geen e-mailadres of mobiele nummer in gebruik hebben krijgen een brief van Clubcollect opgestuurd.

Persoonsgegevens

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek: de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u hier vinden.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan contact op met Inge Visser (penningmeester). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van ClubCollect.

© Copyright 2021  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy Policy

Realisatie en beheer door: SPOOK-Media