De officiële website van
v.v. Engelbert

In Memoriam: Pieter Arend Veenhoven

Op 87-jarige leeftijd is zaterdag 7 april jl. een uitermate prominent, gewaardeerd en betrokken Erelid van de V.V. Engelbert overleden. Op Piet waren de woorden prominent, gewaardeerd en betrokken zonder enige twijfel van toepassing. Door de vele jaren heen dat hij voor de voetbalvereniging beschikbaar en actief is geweest, heeft hij tal van verschillende taken en functies vervuld. Zo is Piet uiteraard speler geweest, maar daarnaast was hij bestuurslid, leider van verschillende lagere elftallen, grensrechter, maar maakte hij zonder enig voorbehoud ook de velden speelklaar. Zijn grote passie was toch wel de betrokkenheid bij het jeugdvoetbal van de vereniging. Als jeugdleider, scheidsrechter, maar ook als verzorger en coach van nieuwe jeugdleiders was Piet volstrekt in zijn element.

Zijn grote mate van betrokkenheid is wat ik mij bijzonder goed herinner; tegelijkertijd wel weer een eigenschap die hem als emotioneel ingestelde man nog wel eens parten speelde. Dat gecombineerd met zijn hoge mate van rechtvaardigheidsgevoel bracht hem nog wel eens in aanraking met een scheidsrechter of een vertegenwoordiger van de tegenpartij. Piet stak zijn mening dan zeker niet onder stoelen of banken. Ook na de wedstrijd bleef hij zijn mening dan zeker nog ventileren.

Naast zijn belangstelling voor het voetbalspelletje op zich was Piet een verenigingsmens pur sang. Voor de V.V. Engelbert kon je hem bij wijze van spreken ’s nachts wakker maken. Vanuit zijn handigheid als klusjesman heeft Piet vele karweitjes opgeknapt in en rond het clubhuis van de vereniging. In zijn beige-overall was hij op menig tijdstip te vinden op en rond de velden aan de Staionsweg, zoals de Woldjerspoorweg in die tijd nog heette. Maar vooral zijn bijdrage aan de nieuwbouw en vele jaren later de verbouw van het clubhuis zijn bijzonder noemenswaardig. Naast alle activiteiten die hij voor de vereniging verrichte was Piet ook een groot liefhebber van de ‘derde helft’; gezelligheid kende vaak geen tijd en dat tekende ook onmiddellijk weer zijn grote mate van betrokkenheid, maar bovenal  het vieren van saamhorigheid.

Voor alle inzet voor de vereniging mocht ik als toenmalig voorzitter van de vereniging Piet de versierselen opspelden die horen bij het Erielidmaatschap van de vereniging. Tijdens het 60-jarig jubileum van de vereniging in 1990, gevierd in de grote schuren van wijlen Erelid Rieks Knollema aan de Engelberterweg, werd Piet, overigens samen met Heertje Brink geëerd voor al zijn verdiensten. Dit moment was voor Piet zonder meer een hoogtepunt in zijn lange periode van lidmaatschap van de voetbalvereniging.

De voetbalvereniging is veel dank verschuldigd aan Piet en gedenkt hem dan ook met veel respect en waardering. Uiteraard zijn de gedachten bij zijn vrouw Roelie, zijn kinderen en kleinkinderen.

-Wietse Blink-

Facebook Comments

Geef een reactie