Informatie > Ledenadministratie > Lid worden

Lid worden

Met dit formulier kunt u zich online aanmelden als lid van v.v. Engelbert. Op de pagina contributies leest u meer over het lidmaatschap van v.v. Engelbert. Na verwerking van uw aanmelding krijgt u bericht van de ledenadministratie met meer informatie. Voor informatie omtrent het aanmelden als lid, kunt u zich wenden tot het secretariaat.

V.V. Engelbert maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid gehanteerd. In onze gedragsconvenant is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust. Met uw online aanmelding gaat u akkoord met het Gedragsconvenant v.v. Engelbert (PDF).

Inschrijfformulier v.v. Engelbert